De Golfbrekers

Zwemvereniging De Golfbrekers
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden.

Contributie:
De contributie, middels incasso, bedraagt € 13,- per maand per persoon. Ongeacht het aantal zwemonderdelen waaraan een lid deelneemt.

Inschrijfkosten:

Bij inschrijving éénmalig € 5,- inschrijfkosten per persoon.

Proefzwemmen:

Aspirant leden mogen ter introductie komen proefzwemmen. Als een aspirant lid voor de eerste keer zwemt, dan ontvangt hij/zij van de chefbad een introductiepakket, inhoudende de uitleg van het proefzwemmen en ingangsdatum lidmaatschap, het inschrijf- en machtigingsformulier.

Aangezien het automatische incasso van de contributiegelden steeds per 1ste van de maand geschied, geldt dat:

1) Indien de 2 keer proefzwemmen na de 15de van de maand plaatsvinden, het lidmaatschap ingaat op de 1ste van de daarop volgende maand. Bijvoorbeeld: Op zondag 22 en 29 november - start lidmaatschap 1 december.

2) Indien de 2 keer proefzwemmen voor de 15de van de maand plaatsvinden, het lidmaatschap ingaat op de 1ste van diezelfde maand. Bijvoorbeeld: Op zondag 1 en 8 november - start lidmaatschap 1 november.

3) Indien de 2 keer proefzwemmen zowel voor als na de 15de van de maand plaatsvinden, het lidmaatschap ingaat op de 1ste van de daarop volgend maand. Bijvoorbeeld: Op zondag 8 en 22 november - start lidmaatschap 1 december.

4) Indien de 2 keer proefzwemmen zowel na de 15de van de "lopende" maand als voor de 15de van de daarop volgende maand plaatsvinden, het lidmaatschap ingaat op de 1ste van de maand, waarin de 2de keer is proefgezwommen. Bijvoorbeeld: Op zondag 29 november en 6 december - start lidmaatschap 1 december.

5) Indien een aspirant-lid ervoor kiest, na het proefzwemmen, zijn lidmaatschap later in te laten gaan, dan de datums zoals hierboven omschreven, dan moet voor elke keer dat hij/zij mee wil zwemmen € 4,- betaald worden, totdat het lidmaatschap ingaat.

Contact

● E-mail: bestuur@degolfbrekers.nl
● Telefoon: 06-25378795
Adres

Sportcomplex De Joffer
Goswijnstraat 1
6367 EB Voerendaal
Website De Joffer